Bentley's STUDENTserver oraz modeFRONTIER - nowe oprogramowanie

W ostatnim miesiącu Wydział zakupił i lub uzyskał licencję następujących programów:
1. Bentley SELECT package oraz Bentley's STUDENTserver, w tym MaxSurf, oprogramowanie do projektowania statku. Możliwe jest zainstalowanie programu na komputerach pracowników i studentów Wydziału. MAXSURF pozwala na wizualizację i optymalizację kompletnego zestawu zintegrowanych obiektów pływających. Umożliwia tworzenie odpowiednich kształtów kadłuba, przestrzeganie wymagań stabilnościowych, minimalizację zapotrzebowania na energię i zapewnienie wygody załodze i pasażerom przy różnym stanie morza, a także minimalizację wagi strukturalnej przy jednoczesnym zapewnianiu zgodności z wymiarami za pomocą wstępnego modelowania i analizą obciążeń konstrukcji belkowych i płytowych. Więcej informacji na stronie: https://www.bentley.com/pl. Informację na temat sposobu zainstalowania są umieszczone tu: https://goo.gl/yARAai.

2. Edukacyjna wersja modeFrontier, na 30 stanowisk (licencja pływająca, pozwalająca na prowadzenie zajęć dla 20 studentów + 10 użytkowników w rezerwie). Program realizuje zadania z grupy optymalizacji wielokryterialnej, badania wrażliwości i odporności, projektowania eksperymentu i eksploracji przestrzeni rozwiązań. Posiada bezpośrednie interfejsy do większości popularnych programów CAD, CFD i FEA. Więcej informacji na stronie: http://www.esteco.com. Uzyskanie licencji modeFrontire stało się możliwe dzięki aktywności p. dr inż. Cezarego Żrodowskiego.

Listy oprogramowania zainstalowanego na naszych serwerach wydziałowych lub na konkretnych laboratoriach jest dostępna tu: https://goo.gl/vXhTqx.

Na stronie Wydziału pod adresem https://oio.pg.edu.pl/informacje umieszczane są informacje dotyczące:
- uzyskania przez Pracowników oraz Studentów darmowego oprogramowania dydaktycznego,
- darmowych szkoleń,
- Wydziałowej Sieci Komputerowej oraz Wydziałowej Sieci Laboratoryjnej.