Budżet obywatelski PG – V edycja – zobacz film

Odnowienie wysłużonego sprzętu w OWPG Czarlina, szatnie przy boisku piłkarskim i automaty ze środkami higienicznymi w największych budynkach PG – to część projektów, które są właśnie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego Politechniki Gdańskiej 2020. Natomiast od 12 do 26 października pracownicy, doktoranci i studenci będą mogli zgłaszać swoje propozycje w ramach piątej edycji BO PG. Na realizację projektów pracowniczych i studenckich przeznaczono łącznie pół miliona złotych. Politechnika Gdańska jest pierwszą uczelnią w regionie, która uruchomiła własny budżet obywatelski. ZOBACZ FILM

– Zachęcam wszystkich pracowników, doktorantów i studentów, którzy mają pomysły na wprowadzenie kolejnych udogodnień na terenie kampusu, aby zgłaszali swoje projekty. Dotychczasowe edycje budżetu obywatelskiego pokazały, że społeczność akademicka z powodzeniem angażuje się w to przedsięwzięcie. Liczę na kolejne ciekawe projekty w tym roku. Będę głosować i do głosowania zachęcam także Państwa – mówi prof. Krzysztof Wilde, czł. koresp. PAN, rektor Politechniki Gdańskiej.

Trwa realizacja zadań z BO PG 2020. Zgłoszenia projektów inwestycyjnych i remontowych w ramach piątej edycji BO PG będą przyjmowane od 12 do 26 października. Projekty, które zyskają największe poparcie w głosowaniu zostaną wpisane do budżetu Politechniki Gdańskiej i będą zrealizowane do końca 2021r.