Darowizna DIAZ dla WOiO

W dniu 12.12.2017 Wydział został obdarowany sprzętem pomiarowym do prowadzenia zajęć dydaktycznych. Wśród zestawu otrzymaliśmy między innymi tachimetr elektroniczny Leica TCR803 Power R100 3``. Darczyńcą jest  Pan Eugeniusz  Lepacki  - Firma Usługowo-Handlowa "DIAZ" . Otrzymany sprzęt poszerzy nam profil zajęć dydaktycznych i pozwoli realizować praktyczne ćwiczenia pomiarów poligonowych wymiarów elementów konstrukcji.

Dziękujemy