Delegacja z Iranu

W dniu 19 lutego br. czteroosobowa delegacja Amirkabir University of Technology (AUT) złożyła wizytę na naszym Wydziale. Znajdujący się w Teheranie AUT uważany jest za jeden z najbardziej prestiżowych irańskich uniwersytetów. Politechnika Gdańska w ub. roku podpisała porozumienie z AUT celem współpracy dydaktyczno-naukowej. Przedstawiciele AUT, tj. rektor prof. S. M. Motamedi, zastępca rektora prof. M. R. Razfar, prorektor ds. współpracy międzynarodowej prof. A. M. Tousi oraz dyrektor biura współpracy naukowej i międzynarodowej dr A. Golroo spotkali się między innymi z Dziekanem i Prodziekanem ds. kształcenia WOiO PG. Po spotkaniu odwiedzili nasze laboratoria. Wymiana studentów i doktorantów w ramach Erasmus+ oraz zatrudnienie profesorów wizytujących to pierwsze kroki zaplanowanej współpracy. Więcej informacji na stronie głównej PG.