Do kariery, gotowi, START! – Zawodowcy na mecie

 • Rusza kolejna rekrutacja do projektu Biura Karier wspierającego studentów w wejściu na rynek pracy.

  Biuro Karier Politechniki Gdańskiej zaprasza studentów do udziału w projekcie „Do kariery, gotowi, START! – Zawodowcy na mecie”, współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem inicjatywy jest wsparcie studentów w podjęciu zatrudnienia zgodnego ze ścieżką kształcenia. 

  Pierwsza grupa studentów, która wzięła udział w projekcie już podjęła pracę i realizuje swoje plany zawodowe w zgodzie ze ścieżką kształcenia. 1 marca br. ruszyła II tura rekrutacyjna, która potrwa do 30 kwietnia br.

  - Nie należy jednak pozostawiać na ostatnią chwilę decyzji o przystąpieniu do projektu. Jest coraz więcej chętnych, a liczba miejsc jest ograniczona” – zaznacza Monika Downar, kierownik Biura Karier.

  Projekt adresowany jest do studentów dwóch ostatnich semestrów studiów I i II stopnia ze wszystkich wydziałów naszej uczelni (łącznie 600 osób). Studenci mogą skorzystać z różnych form wsparcia jak: kompleksowe poradnictwo zawodowe, w oparciu o testy kompetencyjne wypełnianie przez uczestników projektu, coaching kariery, coaching zawodowy, poradnictwo z zakresu przedsiębiorczości i kształtowania postaw przedsiębiorczych oraz mentoring u pracodawcy, wspierający nowych pracowników w ich rozwoju w firmie.

  Aby zgłosić się do projektu należy wypełnić, wydrukować i podpisać dokumenty, które dostępne są na platformie MojaPG, w aplikacji: Student/ Start Kariery i przekazać do  biura projektu (Bratniak, pok. 204).

  Szczegółowe dane o projekcie można znaleźć na stronie internetowej: http://pg.edu.pl/biuro-karier/do-kariery. Informacji udziela także Biuro Karier (budynek Bratniak, pok. 204, tel. 58 / 347 28 84, e-mail: dokariery@pg.gda.pl).