Dodatkowa rekrutacja

Zainteresowani rozpoczęciem studiów na Politechnice Gdańskiej w nadchodzącym roku akademickim mają jeszcze szansę dostać się na wymarzone kierunki. Dodatkowa rekrutacja rozpocznie się 11 września i potrwa do 17 września 2018 r.

Na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa dostępne są miejsca na studiach stacjonarnych I stopnia  (Energetyka w języku polskim i angielskim, Oceanotechnika, Transport), niestacjonarnych I stopnia (Oceanotechnika).

Aby wziąć udział w rekrutacji, należy do godziny 12:00 dnia 17 września dodać nabór w systemie eRekrutacja (https://rekrutacja.pg.edu.pl/) oraz złożyć komplet dokumentów do (https://pg.edu.pl/rekrutacja/krok-po-kroku/wymagane-dokumenty/studia-i-stopnia) właściwej Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w godzinach jej urzędowania. Wyniki dodatkowego naboru na studia I stopnia w roku akademickim 2018/2019 pojawią się na kontach kandydatów 19 września około godziny 15:00.

Szczegółowe informacje można znaleźć po linkiem: https://pg.edu.pl/rekrutacja/aktualnosci/-/asset_publisher/8oD4CUcKkQpt/content/rekrutacja-wrzesniowa-11-17-09-2018?redirect=https%3A%2F%2Fpg.edu.pl%2Frekrutacja%2Faktualnosci%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_8oD4CUcKkQpt%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26