Edison Engineering Development Program (EEDP)

Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej informuje o Edison Engineering Development Program (EEDP):

Edison Engineering Development Program (EEDP) skoncentrowany jest na podnoszeniu umiejętności technicznych inżynierów, ale także uczy m.in. metod rozwiązywania problemów
w projektach inżynieryjnych, biznesowych oraz efektywnej pracy w zespole. Program trwa od 2 do 2,5 lat i jest skierowany do absolwentów kierunków mechanicznych i elektrycznych (automatyków, robotyków, mechaników, elektryków oraz inżynierów matariałowców).

Jakie zadania wchodzą w skład programu?

  • Zadaniami są projekty inżynieryjne, które mogą obejmować szeroki zakres działań, dotyczących inżynierii systemów, analizy mechanicznej, inżynierii materiałów i innych
  • Pierwszy rok obejmuje zajęcia nad zaawansowanymi zagadnieniami inżynierii, pomagające w rozwoju umiejętności technicznych
  • Drugi rok daje okazję do dalszego rozwoju technicznego (kurs mechaniczny, podstawy projektowania, itp.) oraz obejmuje zagadnienia z zakresu zarządzania zespołem.

EEDP obejmuje dwuletni kurs (entry-level Program), który składa się z co najmniej trzech rotacji zadań. Dzięki rotacjom Edisonowie poznają różne działy firmy, ich specyfikę pracy, expertów technicznych z danej branży, mogą liczyć na wsparcie mentorów i ciagłą wymianę wiedzy
z kolegami z różnych sektorów biznesowych.

Program Edison to także szansa, na bycie częścią międzynarodowej społeczności. EEDP do tej pory ukończyło 900 uczestników z 66 lokalizacji w 17 krajach.

 

Doświadczenie pokazuje, że rozwój kariery zawodowej absolwentów programu EEDP jest niezwykle dynamiczny. Jako poźniejsi eksperci wyróżniają się umiejętnościami rozwiązywania problemów oraz spojrzenia na nie z różnych punktów widzenia. Są pewni swojej wiedzy i gotowi do działania.

Jeśli chcesz być jednym z nich, wejdź na: www.edc.pl/edison

Na wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa realizowane są w porozumieniu z EDC GE i Instytutem Lotnictwa w Warszawie studia II stopnia na kierunku Oceanotechnika na specjalności Technologie Podwodne.

Aplikacje przyjmujemy do 23 kwietnia 2018.