Godziny dziekańskie 13 grudnia 2017 od 11.00 do 13.00

W związku z organizowanym na Wydziale OiO wydarzeniem Yacht Day V 2017 czyli spotkaniem studentów, doktorantów, przedstawicieli świata nauki i przemysłu jachtowego, ogłoszone zostają dla grup studenckich, które wraz z nauczycielem prowadzącymi w danym czasie zajęcia wezmą udział w wydarzeniu godziny dziekańskie w dniu 13 grudnia 2017 od 11.00 do 13.00.