Godziny dziekańskie 2 październiak 2017

  • Godziny dziekańskie

    2 października na WOiO ogłoszone są godziny dziekańskie:

    - dla I roku do godz. 13,00,

    - dla roczników starszych do godz. 12,00.

    Międzywydziałowego kierunku Energetyka (roczników wyższych niż I rok) godziny dziekańskie nie dotyczą.