Godziny dziekańskie 2 październiak 2017

Godziny dziekańskie

2 października na WOiO ogłoszone są godziny dziekańskie:

- dla I roku do godz. 13,00,

- dla roczników starszych do godz. 12,00.

Międzywydziałowego kierunku Energetyka (roczników wyższych niż I rok) godziny dziekańskie nie dotyczą.