Godziny dziekańskie 6 grudnia 2017

W związku z organizowanymi na Wydziale OiO targami pracy i praktyk Transporter 6 grudnia (środa) od godz. 10,00 do 13,00 zostają ogłoszone godziny dziekańskie dla studentów, którzy wezmą udział w wydarzeniu. Potwierdzeniem udziału w targach będzie lista obecności.