H2Ship czyli wodór jako paliwo układu napędu głównego statku – nowy zespół badawczy na WOiO w ramach inicjatywy Green Shipping

W czerwcu 2020 r. powstał zespół badawczy działający w ramach inicjatywy Green Shipping  składający się z 7 pracowników różnych katedr WOiO PG, który w ścisłej współpracy z Remontowa Marine Design and Consulting (RMDC) w lipcu rozpoczął prace nad projektem koncepcyjnym statku wykorzystującego wodór jako podstawowe paliwo dla układu napędu głównego. Przyjęto, że poziom mocy wytwarzanej będzie zdecydowanie wyższy od poziomu obecnie dostępnych rozwiązań na rynku światowym. Ten ambitny cel będzie osiągnięty przy implikacji zupełnie nowych i oryginalnych koncepcji, zarówno w zakresie wytwarzania i magazynowania wodoru jak i jego wykorzystania jako paliwa dla statków.

Osoby zainteresowane uzyskaniem więcej informacji na temat GSI lub pracy zespołu badawczego opracowującego projekt koncepcyjny statku wykorzystującego wodór jako paliwa są proszeni o kontakt z pracownikiem WOiO PG, M. Hossein Ghaemi (ghaemi@pg.edu.pl).