Informacja dla studentów rozpoczynających naukę języka obcego w CJO

UWAGA!!! WSZYSCY studenci rozpoczynający naukę języka obcego w CJO podchodzą do obowiązkowego testu poziomującego z języka angielskiego, na podstawie którego przydzieleni zostaną do odpowiedniej grupy lektoratowej. Ważne jest aby test został wykonany samodzielnie i odzwierciedlał aktualny stan wiedzy, dzięki temu praca w grupie lektoratowej pozwoli na rozwój umiejętności i osiągnięcie kolejnego stopnia znajomości języka. Test należy wykonać w dniu pierwszych planowych zajęć z języka obcego na uczelnianej platformie eNauczanie PG. W przypadku wyboru innego języka niż angielski także istnieje konieczność wykonania testu poziomującego z języka angielskiego a następnie pobrania i uzupełnienia TABELI, w której należy zadeklarować wybrany język. Tabelę należy odesłać na adres edyta.slaska@pg.edu.pl . Powstanie grup lektoratowych z innego języka niż angielski uzależnione jest od liczby chętnych.

Szczegóły >>

Tabela >>