karty uprawniające do wjazdu samochodem na teren Uczelni

 Informujemy, że zgodnie z Pismem Okólnym Kanclerza PG nr 7/2016 z 10 listopada 2016 r. karty uprawniające do wjazdu samochodem na teren Uczelni mogą otrzymać: studenci studiów niestacjonarnych i słuchacze studiów podyplomowych * karta ważna do końca semestru (zimowego do końca lutego, letniego do końca września) * karta aktywna od godz. 15:00 w piątek do godz. 22:00 w niedzielę * w przypadkach innego cyklu semestrów zgodnie z informacją z wydziałów Zainteresowanych studentów zapraszamy do sekretariatu Działu Ochrony Mienia: *od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30* *ORAZ DODATKOWO W SOBOTY:* *7.10, 14.10 i 21.10 w godz. 8.00-14.00* *Koszt zakupu karty to:* *W przypadku wykupu karty po raz pierwszy - 80 złotych* *W przypadku aktualizacji karty - 50 złotych * *Karty upoważniają do wjazdu na cały teren kampusu.* Regulamin dostępny na stronie: https://pg.edu.pl/documents/10766/240366/Regulamin%20kart.pdf