Katalog prac dyplomowych

Został wydany trzeci numer publikacji cyklicznej Wydziału pt. "Katalog prac dyplomowych". Katalog zawiera skrót informacji na temat prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich zrealizowanych na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej, obronionych w okresie 01.07-30.12.2019 r.

Celem wydania katalogu jest rozpowszechnianie informacji na temat wykonanych prac dyplomowych, zwłaszcza w kontekście współpracy uczelnia-przemysł, tak aby umożliwiać implementację wyników prac dyplomowych w przemyśle oraz w zakresie prac badawczo-rozwojowych.

Wersja papierowa katalogu będzie dostępna za około 2 tygodni w Dziekanacie, a wersja elektroniczna znajduje się na stronie internetowej Wydziału: https://oio.pg.edu.pl/kdp.

Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi, sugestie i propozycje w tym zakresie.