Katalog prac dyplomowych, nr 2

Uprzejmie informujemy, iż wydany został drugi numer publikacji cyklicznej Wydziału pt. "Katalog prac dyplomowych". Katalog zawiera skrót informacji na temat prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich zrealizowanych na Naszym Wydziale, obronionych w okresie styczeń-czerwiec 2019 r. Celem wydania katalogu jest rozpowszechnianie informacji na temat wykonanych prac dyplomowych, zwłaszcza w kontekście współpracy uczelnia-przemysł, tak aby umożliwiać implementację wyników prac dyplomowych w przemyśle oraz w zakresie prac badawczo-rozwojowych.

Wersja papierowa katalogu będzie dostępna na początku września br., a wersja elektroniczna znajduje się na stronie internetowej Wydziału, w zakładce "Edukacja".

Koordynatorem wydania i redaktorem katalogu jest Dziekanat WOiO PG. Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi, sugestie i propozycje w tym zakresie.