Katalog prac dyplomowych WOiO

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z decyzją Dziekana WOiO dr hab inż Janusza Kozaka, profesora nadzwyczajnego PG, został wydany pierwszy numer publikacji cyklicznej Wydziału pt. "Katalog prac dyplomowych". Katalog zawiera skrót informacji na temat prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich zrealizowanych na Naszym Wydziale, obronionych w okresie ostatnich 6 miesięcy. Celem wydania katalogu jest rozpowszechnianie informacji na temat wykonanych prac dyplomowych, zwłaszcza w kontekście współpracy uczelnia-przemysł, tak aby umożliwiać implementację wyników prac dyplomowych w przemyśle oraz w zakresie prac badawczo-rozwojowych.

Wersja papierowa katalogu będzie dostępna za około 2 tygodni, a wersja elektroniczna znajduje się na stronie internetowej Wydziału, w zakładce "Edukacja".

Koordynatorem wydania i redaktorem katalogu jest p. Izabela Zaleska (izabela.zaleska@pg.gda.pl).

Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi, sugestie i propozycje w tym zakresie.