Katalog prac dyplomowych zrealizowanych na WOiO, nr 4 (styczeń-czerwiec 2020 r.)

Katalog  prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich, nr 4 został wydany. Obejmuje on skrót informacji na temat prac dyplomowych zrealizowanych na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej, obronionych w okresie styczeń–czerwiec 2020.

Numer ten zawiera głównie informacje na temat zrealizowanych prac dyplomowych inżynierskich w tym okresie, ponieważ prace dyplomowe magisterskie są regularnie bronione w drugim półroczu. Mimo, że wdrożyliśmy procedurę zdalnych egzaminów dyplomowych, sytuacja związana z pandemią COVID-19 przez kilka miesięcy ograniczyła również proces organizowania egzaminów i obron prac dyplomowych. Obecne wydanie obejmuje cztery prace magisterskie na studiach II stopnia oraz sto  dwadzieścia siedem prac inżynierskich na studiach I stopnia. Katalog zawiera tytuł pracy, imię i nazwisko autora, imię i nazwisko promotora oraz streszczenie pracy, zarówno w języku polskim jak i angielskim.

Celem wydania Katalogu jest rozpowszechnianie informacji na temat zrealizowanych prac dyplomowych, zwłaszcza w kontekście współpracy uczelnia–przemysł tak, aby umożliwiać implementację wyników prac dyplomowych w przemyśle oraz w pracach badawczo–rozwojowych. Cieszymy się, że poprzednio wydane trzy numery katalogu prac dyplomowych spotkały się z coraz większym zainteresowaniem przedstawicieli otoczenia gospodarczego i przemysłu.

Osoby zainteresowane podanymi tematami proszone są o nawiązanie kontaktu z promotorem danego tematu lub z dziekanatem Wydziału w celu umożliwienia bezpośredniego kontaktu z autorem pracy. Jednocześnie zachęcamy i zapraszamy podmioty gospodarcze i przemysłowe do zgłaszania własnych potrzeb i tematów zgodnych z kierunkami kształcenia takimi jak oceanotechnika, transport i logistyka, energetyka, a także inżynieria morska i brzegowa które będzie można podjąć w ramach prac dyplomowych magisterskich lub inżynierskich pod opieką naszych pracowników i przy współpracy przedstawicieli tych podmiotów.

Gratulujemy naszym absolwentom, dziękujemy promotorom i mamy nadzieję, że wyniki zaprezentowanych prac dyplomowych znajdą swoje zastosowanie w praktyce inżynierskiej jako elementy rozwoju zrównoważonego.

Wersja online Katalogu jest dostępna tu: https://oio.pg.edu.pl/kdp.