Konkurs MISTRZ TECHNIKI POMORZA

Szanowni Państwo,

 

Pomorska Rada FSNT NOT w Gdańsku serdecznie zaprasza autorów rozwiązań technicznych i organizacyjnych, prac naukowo - badawczych, a także zespoły osób - złożone z pracowników naukowych, projektantów, konstruktorów, technologów do udziału w Konkursie MISTRZ TECHNIKI POMORZA organizowanego pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Pomorskiego, Rektora Politechniki Gdańskiej, Rektora Uniwersytetu Gdańskiego oraz Rektora Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

 

Tematyka konkursu obejmuje innowacyjne rozwiązania techniczne i organizacyjne wdrożone w ostatnich latach, dotyczące m.in.:

  • konstrukcji maszyn, urządzeń i aparatów,
  • procesów technologicznych i metod wytwarzania,
  • systemów i procesów technologicznych uwzględniających oszczędności w zużyciu materiałów i energii,
  • ochrony środowiska,
  • ergonomii i bezpieczeństwa pracy.

 

Konkurs ten ma na celu wyróżnianie i promowanie twórców innowacyjnych rozwiązań i przedsięwzięć technicznych oraz przedsiębiorstw i uczelni wyższych, działających na terenie Pomorza, które dbają o wdrażanie nowych technologii, a tym samym innowacyjność gospodarki.

 

Najlepsze prace zostaną zgłoszone do ogólnopolskiego Konkursu MISTRZ TECHNIKI FSNT NOT.

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 31.01.2019 roku.

 

Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie http://gdansk.enot.pl/aktualnosci/item/1309-konkurs-mistrz-techniki-pomorza

 

 

Zapraszamy!

 

 

Paulina Orłowska

Dział Rozwoju i Współpracy

 

Pomorska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo–Technicznych

Naczelnej Organizacji Technicznej w Gdańsku

ul. Rajska 6,  80-850 Gdańsk

tel. 58 321 84 84

kom. 731 731 224

http://gdansk.enot.pl