Konkurs na najlepszą pracę dyplomową o tematyce związanej z miasem Ełk

Po   raz  kolejny   Prezydent Miasta Ełku ma   przyjemność   zaprosić   studentów  Państw  do wzięcia  udziału  w  „Konkursie  na  najlepszą  pracę  dyplomową  o tematyce  związanej  z miasem Ełk".

Konkurs organizowany jest już po raz jedenasty. Dziesięć poprzednich edycji cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem autorów prac  licencjackich, magisterskich, inżynierskich, doktorskich oraz słuchaczy studiów podyplomowych, do których konkurs jest adresowany. Zwycięzcy konkursu mieli możliwość publicznej prezentacji swoich prac, a tym samym podzielenia się oryginalnymi i innowacyjnymi pomysłami oraz wynikami badań.

Konkursowi przyświeca cel - popularyzowanie tematyki związanej z Ełkiem, umożliwienie autorom pracy promowania ich osiągnięć a także zachęcanie do podejmowania nowatorskich prac naukowo - badawczych poświęconych temu miastu.

Do udziału w konkursie zapraszam autorów prac licencjackich, magisterskich, inżynierskich, doktorskich oraz słuchaczy studiów podyplomowych. W tegorocznym budżecie na nagrody w konkursie przeznaczono 15.000 zł. Prace należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Ełku (ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk). Termin składania prac upływa 15 października 2018 roku. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie www .elk .pl, uzyskać je można także u P. Anny  Lewandowskiej  - pracownika  Wydziału  Promocji,  Sportu i Kultury  Urzędu Miasta Ełku (tel. 87 732 62 774), e-mail: a.lewandowska@urn.elk.pl