Konkurs na najlepsze prace dyplomowe w Obszarze Nauk Technicznych

Pomorska Rada Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej w Gdańsku ogłasza Konkurs na najlepsze prace dyplomowe w Obszarze Nauk Technicznych.

Konkurs obejmuje prace dyplomowe wykonane w roku akademickim kończącym się 30 września tego roku, w którym składany jest wnioske o nagrodę.

W danym roku zarówno w grupie prac dyplomowych inżynierskich, jak i w grupie prac dyplomowych magisterskich przewiduje się przyznanie nagrody I stopnia i nagrody II stopnia. Nagroda I stopnia wynosi 3000 PLN, a II stopnia 1500 PLN.

Nagradzane będą prace o istotnym znaczeniu dla praktyki przemysłowej dotyczące zarówno realizacji procesów, jak i nowych rozwiązań aparaturowych.

Wniosek o nagrodę winien zawierać:

-egzemplarz pracy dyplomowej odpowiednio inżynierskicj lub magisterskiej;

-opinię promotora pracy wskazującą na elementy istotne dla praktyki przemysłowej oraz wskazującą procesy produkcyjne, w których wyniki mogą mieć zastosowanie;

-opinię recenzenta pracy wskazującą na elementy istotne dla praktyki przemysłowej oraz wskazującą na etapy konkretnych procesów produkcyjnych, w których wyniki pracy mogą znaleźć zastosowanie;

-ewentualne opinie z zakładu pracy zainteresowanego wynikami;

-ocenę z egzaminu dyplomowego inżynierskiego lub odpowiednio magiterskiego.

Wnioski o nagrody za prace inżynierskie i magisterskie wykonane w roku akademickim 2017/2018 należy składać do dnia 15.10.2018 roku w sekretariacie pomorskiej Rady FSNT NOT w Gdańsku przy ul. Rajskiej 6 w pokoju 103. Nagrody zostaną wręczone na posiedzeniu Pomorskiej Rady FSNT NOT w Gdańsku w listopadzie 2018 roku.