KURS CIĘCIA I SCZEPIANIA DLA STUDENTÓW WOiO PG

Wydział Oceanotechniki i Okętownictwa wspólnie z CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO organizuje KURS CIĘCIA I SCZEPIANIA DLA STUDENTÓW.

Kurs obejmuje 40 godzin zajęć praktycznych w CKZ Gdańsk ul. Sobieskiego 92 wg. harmonogramu:

 • 12.05.18/sobota, 
 • 19.05.18/sobota,
 • 26.05.18/sobota, 
 • 2.06.18/sobota, 
 • 09.06.18/sobota

od 8.00 do 16.00, 5x8 godzin dziennie.

 • Technika i technologia  cięcia  gazowego
 • Technika i technologia  sczepiania  łukowego
 • Urządzenia do spawania  łukowego
 • Urządzenia do cięcia i  spawania gazowego
 • Zagadnienia BHP  i  p.poż.
 • Zajęcia praktyczne z cięcia gazowego
 • Zajęcia praktyczne ze sczepiania łukowego

Kurs płatny - 200 zł,

Uczestnicy uzyskują Certyfikat/Zaświadczenie o ukończeniu kursu

Zapisy przyjmuje mgr inż. Dariusz Duda