Lista studentów, którzy wypełnili ankietę oceny nauczycieli akademickic na poziomie co najmniej 80%

Poniżej lista studentów, którzy wypełnili ankietę oceny nauczycieli akademickic na poziomie co najmniej 80% (procent ukończenia ankiet). Otrzymają oni w nagrodę za swą aktywność zaproszenie do bezpłatnego rocznego członkostwa w organizacji RINA.