Modyfikacja zagadnień na egzamin dyplomowy

Informujemy, że wprowadzona została modyfikacja zagadnień na egzamin dyplomowy. Dotyczyła ona Oceanotechniki I i II stopnia oraz Transportu I stopnia. Zagadnienia dla Energetyki I i II stopnia pozostały bez zmian (studia międzywydziałowe).

Na Oceanotechnice I stopnia w przypadku wszystkich specjalności przygotowano identyczną liczbę zagadnień (35 ogólnych i 40 specjalnościowych, razem po 75 zagadnień).

ZMwGM nadal jeszcze pozostał dla specjalności dyplomowej przyporządkowany do  oceanotechniki.

Na Transporcie I stopnia specjalności także mają równą liczbę zagadnień (35 ogólnych i 30 specjalnościowych, razem po 65 zagadnień).

Na Oceanotechnice II stopnia powstało 20 zagadnień ogólnych (wspólnych dla wszystkich specjalności i profili) i po 25 zagadnień z przedmiotów specjalistycznych, razem po 45 zagadnień.