Możliwość realizacji pracy doktorskiej w ramach projektu europejskiego