Możliwość wymiany studentów między WOiO PG i Tallin Unversity of Technology

W dniu 9 września 2019 r. gościliśmy na naszym Wydziale 4-osobową delegację Tallin University of Technology (TalTech). W spotkaniu ze strony TalTech brali udział p. Mihhail Afanasjev, Estonian Maritime Academy - Centre for Blue Economy; p. Anni Hartikainen, Head of Centre for Blue Economy; p. Kristjan Tabri, Senior Research Scientist, School of Engineering oraz p. Tarmo Sahk, Estonian Maritime Academy - Centre for Blue Economy.

Podczas tej wizyty ustalono, że obie strony wkrótce podpiszą umowę dot. wymiany studentów. Miło nam poinformować, że umowa ta została już podpisana i studenci z WOiO mogą skorzystać z tej możliwości w tym roku akademickim.

Ponadto strony ustalały, iż zainicjują w przyszłości wspólny program studiów magisterskich na kierunku oceanotechnika. W tym celu przedstawicieli obie uczelnie spotkają się na początku przyszłego roku by opracować zarys programu kształcenia.

Osoby zainteresowane wymianą studencką z TalTech proszeni są o zapoznanie się z informacjami zawartymi na stronie https://oio.pg.edu.pl/erasmus-zasady-rekrutacji, a następnie kontakt z Wydziałowym Koordynatorem Erasmus+, doktorem inżynierem Romanem Liberackim. Zachęcamy także naszych studentów do zapoznania się z listą pozostałych uczelni zagranicznych z którymi WOiO ma podpisaną umowę w ramach Erasmus+.

Zdjęcia: Lech Nadolny

Galeria zdjęć