Nabór na studia podyplomowe Standardy ISO i zarządzanie przez jakość Edycja XXIX

Trwa rekrutacja na dwusemestralne studia podyplomowe „Standardy ISO i zarządzanie przez jakość (TQM)”. To już XXIX edycja studiów. Pierwszy zjazd planowany jest na weekend 12-13 marzec 2021 roku. Absolwenci studiów podyplomowych – „Standardy ISO i zarządzanie przez jakość (TQM) uzyskują niezbędną wiedzę z zakresu nowoczesnych metod zarządzania organizacjami i umiejętności umożliwiające pełnienie funkcji przedstawiciela kierownictwa ds. systemów zarządzania w oparciu o uzyskane kompetencje: menedżera jakości i/lub auditora wewnętrznego zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego, zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy potwierdzone stosownymi certyfikatami.  Zgłoszenia i informacje szczegółowe: www.oio.pg.edu.pl/iso (Strona internetowa studiów).