Najlepiej oceniani nauczyciele akademiccy na WOiO - 2017

Jak co roku wybrano trzech najlepiej ocenianych nauczycieli akademickich Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej. Są to (w porządku alfabetycznym):

1. Pan dr hab. inż. Damian Bocheński, prof. nadzw. PG,
2. Pan mgr inż. Damian Jakowski,
3. Pan prof. dr hab. inż. Zygmunt Paszota, prof. zwyczajny PG.

Wynik ten został ogłoszony podczas Uroczystości wręczenia dyplomów w dniu 05.04.2018 r.

Wyżej wymienieni pracownicy WOiO PG zostali wytypowani na podstawie wyników studenckich ankiet oceny nauczycieli akademickich z dwóch semestrów: semestru letniego roku akademickiego 2016/17 oraz semestru zimowego roku akademickiego 2017/18. W wynikach nie uwzględniono ocen, dla których stosunek liczby wypełnionych ankiet przez studentów do liczby wysłanych ankiet był poniżej 20%. Średnia ocen na WOiO PG w semestrze letnim roku akademickiego 2016/17 wynosiła 4,5 na 5,0, a w semestrze zimowym 4,6.

Wybranym osobom składamy serdeczne gratulacje i korzystając z okazji dziękujemy wszystkim nauczycielom akademickim za wysiłek, dbałość i starania włożone w rzetelne wykonanie swej pracy na rzecz lepszej jakości kształcenia na Naszym Wydziale.

Kolegium Dziekańskiego WOiO PG