Od 17 października 2020 przechodzimy całkowicie na nauczanie zdalne!

Szanowni Państwo Nauczyciele i Studenci WOiO

W związku z włączeniem obszaru miasta Gdańska do tzw. strefy czerwonej  Politechnika Gdańska musi przejść na nauczanie w trybie zdalnym począwszy od dnia 17.10.2020 r. Do decyzji władz wydziału pozostawiono określenie, które z zajęć praktycznych będą realizowane w trybie stacjonarnym.

W porozumieniu z dziekanem WOiO PG dr hab. inż. Wojecichem Litwinem zdecydowaliśmy, że do 31 października 2020 r. zajęcia laboratoryjne nie będą realizowane w formie stacjonarnej. Dotyczy to także zajęć, które do tej pory się odbywały w formie tradycyjnej tzn. stacjonarnej. Na początku listopada podjęta zostanie decyzja o możliwościach i sposobie realizacji zajęć laboratoryjnych.

Łączę wyrazy szacunku, pozdrawiam,
dr inż. Roman Liberacki
Prodziekan ds. kształcenia WOiO.