Od 3 listopada zaczynamy realizację zajęć laboratoryjnych!

Szanowni Państwo Nauczyciele i Studenci WOiO

Od 3 listopada rozpoczynamy realizację zajęć laboratoryjnych. Proszę Nauczycieli i Studentów o sprawdzenie listy zajęć oraz terminów ich odbywania w pliku, który w poniedziałek (02.11.2020 r.) został umieszczony na naszej stronie wydziałowej TUTAJ.

Ze względu na dynamiczną sytuację epidemiczną należy na bieżąco śledzić informacje na stronie wydziałowej, aby upewnić się, czy zajęcia laboratoryjne nie zostały odwołane.

Podczas pobytu na terenie uczelni należy bezwzględnie przestrzegać obowiązków i zasad wynikających ze stanu epidemii: zakrywanie ust i nosa, utrzymywanie dystansu społecznego minimum 1,5 m, częsta dezynfekcja rąk. W salach laboratoryjnych może przebywać tylko dozwolona liczba osób. Osoby na kwarantannie lub chore, które nie mogą wziąć udziału w zajęciach, powinny zgłosić ten fakt mailem prowadzącemu zajęcia i do dziekanatu pod adres dziekoce@pg.edu.pl

Łączę wyrazy szacunku, pozdrawiam,
dr inż. Roman Liberacki
Prodziekan ds. kształcenia WOiO.