Odszedł Piotr Soyka, pionier odbudowy Polskiego przemysłu okrętowego

Dnia 2. sierpnia br. odszedł od nas ś.p. Piotr Soyka,  wieloletni prezes Gdańskiej Stoczni Remontowej im. J. Piłsudskiego SA, założyciel, prezes zarządu i autor światowego sukcesu Grupy Kapitałowej REMONTOWA HOLDING, absolwent Politechniki Gdańskiej, blisko współpracujący z Naszym Wydziałem i wspierający wielu naszych absolwentów.

Przez całe życie zawodowe związany był z przemysłem okrętowym. Po studiach, w 1972 r. rozpoczął pracę w Gdańskiej Stoczni Remontowej (GSR). Zaczynał jako mistrz, później był m.in. budowniczym statków i kierownikiem wydziału. Zawodowe doświadczenia zdobywał także w Portugalii, Szwecji i Angoli. W 1978 r. pracował w Szwecji jako koordynator budowy największego w Europie doku pływającego dla stoczni w Goeteborgu. W 1980 r. został dyrektorem naczelnym Morskiej Stoczni Remontowej w Świnoujściu, która znajdowała się w trudnej sytuacji ekonomicznej. W ciągu kilku lat doprowadził do modernizacji stoczni i osiągnięcia przez nią najlepszych wyników w branży. W 1984 r. powrócił do GSR na stanowisko dyrektora produkcji. Od 1987 r. przebywał w Angoli jako kierownik polskiej grupy dydaktyków kształcących w zawodach morskich. W 1989 r. stanął na czele GSR, najpierw jako dyrektor naczelny, a potem jako prezes zarządu. Funkcję tę pełnił przez 20 lat. Przeprowadził stocznię przez trudną drogę przekształceń własnościowych od przedsiębiorstwa państwowego do firmy prywatnej, dokonał jej restrukturyzacji i całkowitej reorientacji rynkowej. Dzięki prywatyzacji GSR w 2001 r. zapoczątkował budowę stoczniowej grupy kapitałowej, która stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych światowych marek w gospodarce morskiej. Od 2011 r. stał na jej czele jako prezes zarządu Remontowa Holding SA.

Piotr Soyka działał także w samorządzie, m.in. jako radny, a także przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej w Sejmiku Województwa Pomorskiego. Kierował pracami Rady Sponsorów obchodów 1000-lecia Gdańska, przewodniczył  Społecznemu Komitetowi Wsparcia Euro 2012. Stał na czele Związku Pracodawców Forum Okrętowego, a także Gdańskiego Klubu Biznesu. Został także laureatem wielu nagród i odznaczeń państwowych i resortowych, wśród nich Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski (2002 r.), nadanego za wybitne zasługi dla rozwoju przemysłu stoczniowego.

Piotr Soyka przez całe swoje życie zawodowe współpracował ściśle ze swoją Alma Mater, Politechniką Gdańską. Wspierał jej rozwój, działał aktywnie w Konwencie Politechniki Gdańskiej, dzieląc się swoją bogatą wiedzą i doświadczeniem zawodowym (źródło: 1).

Otwarta postawa Piotra Soyki była kluczowym elementem szerokiej współpracy Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa z REMONTOWA HOLDING oraz jej zależnych firm na najwyższym poziomie. Wymienić można coroczne dedykowane dni REMONTOWA DAY na WOiO (patrz: 2, 3), szerokie zatrudnienie absolwentów oraz przyjęcie studentów na praktyki zawodowe i dodatkowe w firmach działających w ramach REMONTOWA HOLDING, ścisłe współprace dydaktyczne (przykład: 4) i badawczo-rozwojowe z Holdingiem, zwłaszcza z RMDC (przykład: 5), przygotowanie programu stypendialnego dla wybitnych studentów WOiO, konkurs na najlepszego studenta WOiO, wsparcie dla Konkursu OiO4um na najlepszą pracę dyplomową inżynierską (patrz: 6), itp. Niecały rok temu Piotr Soyka prowadził wykład inauguracyjny podczas uroczystości inauguracji roku akademickiego 2019/20 na WOiO (patrz: 6)

Piotr Soyka był pasjonatem i wizjonerem, człowiekiem wielkiej pracy, wzorowym pionierem odbudowy Polskiego przemysłu okrętowego po bardzo trudnych latach ostatniej dekady XX wieku. Wykształcił wielu menedżerów, inżynierów, okrętowców, stoczniowców. Współpraca z Nim była dla nas zaszczytem. Niedawno, w styczniu br. tak opisał WOiO PG: „- Utworzenie 75 lat temu Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej ma fundamentalne znaczenie dla powstania i dynamicznego rozwoju przemysłu okrętowego w Polsce. Przed nami kolejna rewolucja technologiczna związana z wprowadzaniem napędów bez-emisyjnych w transporcie morskim, i tu otwiera się ogromna szansa dla Wydziału by stanął do wyścigu z innymi ośrodkami naukowymi w Europie, by to właśnie tu w Polsce powstawały nowatorskie rozwiązania. Zależy nam tym, by Wydział kształcił pomysłowych i innowacyjnych inżynierów, gdyż właśnie takich potrzebuje przemysł.” (źródło: 7).

Straciliśmy wybitnego menedżera i wizjonera Polskiego przemysłu okrętowego, to ogromny żal. Jesteśmy jednak pewni, że jego droga i nasza współpraca z REMONTOWA HOLDING na cześć jego pamięci będzie kontynuowana. Składamy wyrazy głębokiego współczucia Żonie i całej Rodzinie, a także wszystkim Członkom Związku Pracodawców Forum Okrętowego oraz Jego współpracownikom i całej społeczności REMONTOWA HOLDING.

Dziekan i kolegium dziekańskie oraz Rada Wydziału
Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej