Organizacja roku akademickiego na WOiO

W sprawie organizacji nowego roku akademickiego uprzejmie informujemy, że na podstawie decyzji Kolegium Dziekańskiego, a także zgodnie z zaleceniami Władz PG, na WOiO PG w semestrze zimowym r. ak. 2020/21 prawie wszystkie wykłady, ćwiczenia, projekty i seminaria dla studentów niebędących na semestrze pierwszym lub dyplomowym będą odbywały się w formie zdalnej. W przypadku studentów pierwszego semestru st. I stopnia oraz semestru dyplomowego I i II st. zajęcia mogą być przeprowadzone na miejscu, ale dla zajęć, w których bierze udział duża liczba uczestników zalecana jest forma zdalna. W przypadku lab. (zwłaszcza tych tzw. ciężkich) oraz nielicznych wybranych zajęć projektowych/seminaryjnych, będą one prowadzone stacjonarnie. W celu ustalenia, które zajęcia powinny być prowadzone stacjonarnie Kierownicy Katedr zostali poproszeni o przesłanie informacji do Kierownika Dziekanatu do dn. 17 lipca br. Na tej podstawie oraz w uzgodnieniu z nauczycielami akademickimi plan został przygotowany, jest aktualnie w trakcie modyfikacji i będzie opublikowany około 7 dni przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego.