Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich PG

W ramach projektu odbedzie się siedemnaście bezpłatnych szkoleń dla młodej kadry dydaktycznej i dydaktyczno-naukowej, które mają na celu podniesienie kompetencji informacyjnych, informatycznych oraz tzw. soft-skills.

Szczegóły na ulotce