Pokaz możliwości OPM UKWIAŁ

W miesiącu październiku w 8 FOW w Świnoujściu odbyła się prezentacja połączona z pokazem możliwości posadowienia i bojowego wykorzystania OPM UKWIAŁ na trałowcach proj. 207 P z 12. Wolińskiego Dywizjonu Trałowców.

Pokaz został zorganizowany w ramach wieloletniej dobrej współpracy pomiędzy Marynarką Wojenną a przedstawicielami Katedry Projektowania Okrętów i Robotyki Podwodnej Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej.
Celem pokazu była możliwość zastosowania systemu OPM Ukwiał demontowanych z przeznaczonych do kasacji okrętów proj. 206 FM. Zaprezentowany system pochodził z ORP Mewa, został on dostosowany przez PG do zainstalowania na okręcie proj. 207 P.

Do przeprowadzenia pokazu został wyznaczony okręt ORP DRUŻNO na pokładzie którego zamontowano tymczasowo system OPM przeniesiony z ORP MEWA. System składał się z 5 elementów: pojazdu podwodnego Ukwiał, wciągarki kabloliny, systemu nawigacyjnego oraz przenośnych konsol operatora. Próby odbyły się w porcie oraz na poligonie morskim, gdzie dla pokazu została postawiona mina denna i kotwiczna. Podczas prób na poligonie dodatkowo zamontowano na pojazd, ćwiczebny ładunek wybuchowy Toczek i pokazano przedstawicielom 8. FOW możliwości jego użycia.

Podczas pokazu pokazano również możliwości pojazdu Głuptak, który jest również do użycia przez trałowce proj. 207, sterowanego z jednej przenośnej konsoli operatora, obsługującej oba pojazdy.

Pokaz wykazał, że istnieje realna możliwość zaimplementowania rzeczonego systemu na okrętach tego typu. Przedstawiciele Marynarki Wojennej z ogromnym zainteresowaniem podeszli do tego pomysłu. Tym bardziej, że przy niedużej modyfikacji, system Ukwiał może zostać zamontowany stacjonarnie na tych okrętach. Pierwsza wersja zakładała demontaż systemu, który miał być pobierany przez okręt tylko na wykonanie zadania, podobnie jak w przypadku systemu mobilnego Głuptaka przeznaczonego na te okręty. Został on wcześniej wykonany przez Politechnikę Gdańską i przekazany Marynarce Wojennej.

Obecnie system OPM Ukwiał jest jeszcze na wyposażeniu dwóch niszczycieli min ORP CZAJKA i ORP FLAMING, na których w najbliższym czasie zostaną opuszczone bandery. Politechnika w sumie wyprodukowała 3 systemy Ukwiał w tym 9 pojazdów podwodnych, z których do dzisiaj pracuje 7 szt., Dodatkowo w magazynach znajduje się bardzo dużo części zapasowych, z których dużą część  można jeszcze wykorzystać do dalszej działalności.

Współpraca Marynarki Wojennej z Politechniką Gdańską dotycząca projektowania i budowy pojazdów podwodnych rozpoczęła się w latach 90 ubiegłego stulecia, a efektem był system OPM UKWIAŁ zamontowany na okrętach podczas modernizacji trałowców proj. 206 F na przełomie wieku i służy do dziś. Czyli już ponad 20 lat, ktoś się zapyta, dlaczego taki stary system montować na okręty? Nie jest to nic nowego, w wielu Marynarkach świata, i to z większym budżetem,  sprzęt i uzbrojenie, które się sprawdziło, jest demontowane ze starych okrętów i montowane nawet na nowobudowane. System wykonuje do dzisiaj swoje zadania i po przeniesieniu na trałowce 207 będzie pracował dalej, a marynarze tych okrętów dostaną kolejne narzędzie do pracy i szkolenia.

Koszt adaptacji tego systemu do warunków okrętu będzie stosunkowo niewielki w porównaniu z produkcją nowego systemu i szybko się zwróci.  Tym bardziej, że nie trzeba wykonywać dodatkowych konsol operatorskich, zostaną wykorzystane konsole dedykowane do systemu Głuptak, przeznaczonego na trałowce proj. 207.

Pokaz zakończył się sukcesem i zaowocował entuzjastycznymi opiniami i pozytywnym nastawieniem marynarzy. Miejmy nadzieje, że mimo ogólnego zadowolenia Marynarzy i Politechniki decydenci podejdą do niego z równie otwartym umysłem i zauważą szereg korzyści płynących z zaadaptowania tego pomysłu. Tym bardziej, że przyszłości zaowocuje on wyszkoleniem kolejnych załóg mogących przejąć nowobudowane niszczyciele min.

Aleksander Gierkowski

Link do artykułu: https://zbiam.pl/czy-przeciwminowe-ukwialy-maja-przyszlosc-analiza/?fbclid=IwAR34-Ki1pUDR-rIkowzRJH1TKUksJhB26Z1wHSr2YgVe3XF8CZdcVbWMNSk

Link do artykułu: http://polska-zbrojna.pl/home/articleshow/32646?t=Ukwialy-na-tralowcach-&fbclid=IwAR3xYyRJKjBsK1LpkC20yUDv5fvI4xCT_sZt8oJ8k4zKdwPG6V4ERDEPV1E#

Galeria zdjęć