Prestiżowe uznanie dla kierunku „TRANSPORT” na WOiO PG

Dnia 13 kwietnia 2017 na uroczystej gali w Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich w Warszawie Komisja Certyfikacyjna II edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością” przyznała kierunkowi studiów TRANSPORT (studia I stopnia), prowadzonemu na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej, Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością”.

W tym roku Aż pięć kierunków studiów oferowanych przez Politechnikę Gdańską otrzymało certyfikaty drugiej edycji programu „Studia z Przyszłością”. Certyfikowane kierunki pierwszego stopnia to zielone technologie i monitoring / Green Technologies and Monitoring (Wydział Chemiczny), transport (Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa) oraz zarządzanie inżynierskie (Wydział Zarządzania i Ekonomii). Tytuł „Studia z przyszłością” przyznano także dwóm kierunkom studiów podyplomowych: inżynierii danych – Data Science (Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej) oraz nowoczesnym metodom inżynierii oprogramowania (Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki). Z ramienia WOiO PG, Prorektor ds. Kształcenia i Dydaktyki PG, dr hab. inż. Marek Dzida, prof. nadzw. PG brał udział w tej uroczystości.

W poprzedniej edycji programu, zorganizowanej w roku 2016, certyfikowane zostały dwa kierunki studiów prowadzonych na naszej uczelni: chemia budowlana (studia I stopnia na Wydziale Chemicznym) oraz oceanotechnika (studia I i II stopnia na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa.

Zgodnie z Regulaminem Programu kierunek był oceniany niezależnie przez trzech ekspertów-członków Komisji, w tym: eksperta reprezentującego środowisko akademickie, eksperta reprezentującego środowisko gospodarcze oraz eksperta działającego w imieniu organów statutowych Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Członkowie Komisji, badając kierunek studiów, sięgali do wielu zróżnicowanych źródeł informacji o realizowanym programie i koncepcji kształcenia. Poza analizą kwestionariusza certyfikacyjnego i opisu efektów kształcenia, czy strony internetowej Uczelni, recenzenci pozyskiwali informacje m.in. z systemów Ośrodka Przetwarzania Informacji, Polskiej Komisji Akredytacyjnej, bazy POL-on, baz zawierających dane z rynku pracy, a także bezpośrednio od interesariuszy rynkowych.

Decyzja Komisji stanowi dowód uznania dla zaprojektowanej i wdrażanej na certyfikowanym kierunku studiów koncepcji kształcenia, która posiada cechy innowacyjne, jest dostosowana do potrzeb rynku pracy i oczekiwań otoczenia społeczno-gospodarczego Uczelni oraz umożliwia przekazywanie studentom aktualnej, nowoczesnej wiedzy, jak również kreowanie umiejętności i kompetencji społecznych poszukiwanych przez pracodawców. W opinii Komisji certyfikowany kierunek studiów prowadzony jest zgodnie z najwyższymi standardami jakościowymi, obowiązującymi w szkolnictwie wyższym, co w pełni uzasadnia przyznanie mu Certyfikatu „Studia z Przyszłością”.

Pełną listę laureatów programu oraz relację z gali wręczenia wyróżnień można znaleźć na stronie internetowej studiazprzyszloscia.pl.