Prezentacja nowego kierunku Inżynieria morska i brzegowa pod patronatem DORACO

Przedstawiciele Politechniki Gdańskiej, Państwowych Szkół Budownictwa w Gdańsku, Zarząd Korporacji Budowlanej DORACO i ponad 100 studentów PG wzięło udział w spotkaniu informacyjnym, dotyczącym nowo utworzonego kierunku międzywydziałowego studiów II stopnia – Inżynieria morska i brzegowa.

Spotkanie odbyło się 28 listopada na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej. Otworzył je dr hab. inż. Janusz Kozak, prof. nadzw. PG, dziekan WOiO, który omówił założenia programowe kierunku i cele współpracy. Następnie Andżelika Cieślowska, prezes Korporacji Budowlanej DORACO Sp. z o.o. przedstawiła możliwości związane z rozwojem budownictwa hydrotechnicznego w Polsce, zachęcając studentów do podjęcia nauki na nowo utworzonym kierunku.

W trakcie uroczystości przedstawiciele obu stron podpisali porozumienie systematyzujące założenia podjętej współpracy. W jej ramach DORACO będzie wspierać Politechnikę Gdańską w zakresie transferu doświadczenia i praktycznej wiedzy z realizowanych kontraktów, a eksperci DORACO służyć będą opiekunom nowego kierunku wsparciem w zakresie doboru i opracowania prac dyplomowych oraz realizacji projektów zespołowych. Wsparcie dotyczyć będzie, także projektów własnych kół naukowych. We współpracy z wydziałami pracownicy firmy będą prowadzić cykliczne wykłady i seminaria związane z tematyką kierunku. Studenci będą mogli liczyć na podjęcie stażu lub praktyki na budowach hydrotechnicznych prowadzonych przez spółkę. Docelowo absolwenci kierunku mogą znaleźć zatrudnienie przy projektach hydrotechnicznych realizowanych przez DORACO.

Spotkanie zakończyło się cyklem pytań od studentów, zainteresowanych kontynuacją nauki na kierunku Inżynieria morska i brzegowa.

Rekrutacja na nowy kierunek rozpoczyna się w połowie stycznia 2019 roku. Więcej informacji na temat kierunku Inżynieria morska i brzegowa można znaleźć [tutaj].

Fotorelacja