Profesor Zygmunt Paszota został Lead Guest Editor czasopisma Journal of Water Resources and Ocean Science

Miło nam poinformować, że p. prof. dr hab. inż Zygmunt Paszota, jeden z najbardziej zasłużonych profesorów Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej, został Lead Guest Editor czasopisma Journal of Water Resources and Ocean Science (Science Publishing Group USA) z celem wydania numeru specjalnego pt. “On Power Stream in Motor or in Drive System”. Z dorobkiem naukowym i organizacyjnym prof. Paszoty można zapoznać się tu: http://membership.sciencepublishinggroup.com/zpaszota.

Pracownicy, doktoranci i wszyscy zainteresowani opublikowaniem swoich prac w tym wydaniu Journal of Water Resources and Ocean Science proszeni są o bezpośredni kontakt z p. prof. Paszotą: zpaszota@pg.edu.pl, a szczegóły dotyczące celów i zakresu wspomnianego numeru specjalnego są dostępne tu: http://membership.sciencepublishinggroup.com/specialissue/specialissueinfo?specialissueid=166008&journalid=166.

Profesor Paszota tak opisuje swoje motywy wydania numeru specjalnego poświęconego problematyce strumienia mocy w napędach: „Nowa perspektywa wynika z propozycji zrezygnowania z wykresu Sankey’a z 1898 roku opisującego spadek mocy w silniku lub w układzie napędowym jako zgodny z kierunkiem przepływu mocy. Wykres Sankey’a jest błędny, ponieważ, zgodnie z nim, straty i sprawność energetyczna silników lub układów napędowych są określane przez badaczy i producentów jako funkcje parametrów, które zależą od strat. Zastąpienie wykresu Sankey’a wykresem Paszoty, w którym wzrost mocy w silniku lub w układzie napędowym jest przeciwny do kierunku przepływu mocy, umożliwia określanie strat i sprawności energetycznej silników lub układów napędowych jako funkcji prędkości i obciążenia wymaganych od silnika przez napędzaną maszynę lub urządzenie. Wykres Paszoty otwiera nową perspektywę badań mocy strat oraz sprawności energetycznej, umożliwia obiektywne porównanie energetyczne wszystkich odmian silników i układów napędowych”.

Z artykułem, będącym źródłem wydania numeru specjalnego, można zapoznać się tu: Zygmunt Paszota On Power Stream in Motor Or Drive System  Polish Maritime Research 4 (92) 2016 Vol. 23; pp. 93-98 10.1515/pomr-2016-0074.