Program Praktyki 2017 Philips Kętrzyn

 • Program Praktyki 2017 Philips Kętrzyn

  Do kogo jest skierowany Program?

  Studentów co najmniej III-go roku studiów, którzy:

  • posługują się w stopniu komunikatywnym językiem angielskim i chcieliby rozszerzyć jego znajomość o język biznesu;
  • chcieliby nauczyć się zarządzania projektami;
  • chcieliby poznać środowisko Lean;
  • chcieliby wspólnie tworzyć rozwiązania dla potrzeb innowacji, doświadczyć współpracy zespołu oraz procesu mutual learning – wzajemnego uczenia się i dzielenia swoim potencjałem;
  • dodatkowo interesują się technologią i najnowszymi rozwiązaniami oświetleniowymi

  Oferujemy:

  • Wsparcie opiekuna praktyki w zdobyciu wiedzy i umiejętności w ramach danego obszaru;
  • Opiekę Koordynatora Praktyk 2017;
  • Zakwaterowanie dla osób spoza lokalizacji;
  • Wynagrodzenie;
  • Trening umiejętności prowadzenia projektów obejmujący:

  Projekt 1: Projekt Obszaru

  Celem Projektu Obszaru jest zdobycie wiedzy i umiejętności w ramach danego Działu:

  Laboratorium, Inżynieria Procesów, Dystrybucja, Logistyka, Produkcja

  Projekt 2: Innowacyjność w Organizacji

  Celem tego Projektu jest:

  • Poznanie mechanizmów Organizacji Philips, by móc skorzystać z tej wiedzy w projekcie;
  • Wypracowanie umiejętności pracy zespołowej;
  • Wypracowanie innych umiejętności miękkich dla potrzeb prowadzenia projektu dla działu;
  • Poznanie/poszerzenie zakresu business English w celu lepszego rozumienia procesów
  • Trening umiejętności twórczego myślenia w innowacji organizacyjnej

  Profil praktykanta:

  • student co najmniej trzeciego roku studiów na kierunku inżynieria lub ekonomia (inżynieria produkcji, budowa maszyn, informatyka, elektrotechnika, logistyka);
  • komunikatywna znajomość języka angielskiego;
  • posiadający zdolności analityczne oraz umiejętność szybkiego uczenia się;
  • gotowy do odbycia praktyki co najmniej miesięcznej w lipcu – wrześniu 2017

   

   

   

  Proces rekrutacji:

  • Aplikacje do 30.04 przez stronę karier: www.philips.com/careers lub na adres: patrycja.ozarowska@philips.com
  • Wyselekcjonowani kandydaci zostaną zaproszeni do kolejnych etapów:

  1. Rozmowa telefoniczna z rekruterem

  2. Rozmowa z menedżerem Obszaru

   

  Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)"

  Dodatkowe pytania?

  Zapraszamy do kontaktu:

  • Philips Lighting Poland Kętrzyn: patrycja.ozarowska@philips.com