Program Stażowy "Energia dla Przyszłości"

  • Ministerstwo Energii we współpracy ze spółkami energetycznymi PGE Polska Grupa Energetyczna S.A PKN ORLEN Polski Koncern Naftowy S.A. oraz PGNiG Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. organizuje drugą edycję Program u   Stażowego  „Energia  dla  Przyszłości'',   który  skierowany  jest   do  studentów i absolwentów wybranych wydziałów dziesięciu polskich uczelni technicznych.

    Do najważniejszych celów Programu należą przede wszystkim: budowanie zaplecza kadrowego dla polskiego sektora energetycznego poprzez pozyskanie najlepszych studentów wyższych uczelni zainteresowanych  pracą  w branży  energetycznej, zapoznanie  stażystów ze specyfiką pracy w kluczowych spółkach energetycznych kraju i  Ministerstwie  Energii oraz przygotowanie ich do pracy w sektorze energetycznym.

    Uczestnicy  Programu  Stażowego  zostaną  wyłonieni  w  ramach  rekrutacji  otwartej i odbędą płatny, roczny staż, w okresie od października 2017 r. do  września  2018  r., etapami u każdego z Organizatorów.

    Rekrutacja uczestników rozpoczęła się w kwietniu 2017 r., natomiast ogłoszenie wyników naboru nastąpi w czerwcu 2017 r. Szczegółowe zasady rekrutacji oraz odbywania stażu zostały zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Energii.