Propozycje zagadnień dyplomowych, zaproponowana przez firmę Sail Service

 • Propozycje zagadnień dyplomowych, zaproponowana przez firmę Sail Service:

  1. Wpływ ugięcia masztu na profil żagla.
  Na przygotowanym stanowisku obejmującym model masztu, bomu oraz żagla ustawiony jest
  aparat. Kolejne zmiany ustawień ugięcia masztu rejestrowane są w postaci zdjęć. Wykorzystać można
  również żagle w kilku wariantach (standardowy, rozbudowana głowica, krótko listwowy, pełno
  listwowy). Następnie przekroje obrabiane są programem do analizy kształtu żagla. Należy przedstawić
  wpływ parametrów ustawienia masztu na zmianę profili poszczególnych przekroi. Pracę można
  rozszerzyć o analizę teoretyczną, numeryczną oraz wpływ aktywnego trymowania (np. Cunningham).
  2. Analiza wytrzymałości konstrukcji żagla rejowego.
  - Dla żagli jednego masztu
  - Określenie możliwych obciążeń uwzględniając stateczność dynamiczną i wzrost wiatru od kołysania
  - Rozpisanie konstrukcji i użytych materiałów na wszystkie żagle.
  - Analiza wytrzymałości poszczególnych elementów żagla łącznie z badaniem przekroi przy narożnikach.
  - Badania wytrzymałościowe i numeryczne wybranego okucia.
  - Własna propozycja konstrukcji wszystkich żagli.
  3. Badania wytrzymałościowe szplajsów na linach plecionych z włókien wysokiej
  wytrzymałości.
  - Opis konstrukcji.
  - Opis materiałów stosowanych na liny.
  - Stosowane obecnie typy szplajsów.
  - Badania niszczące porównujące węzły i szplajsy na linach z i bez oplotu.
  - Analiza wyników.
  4. Analiza sił od żagla przymasztowego.
  Analiza sił generowanych w narożnikach żagla przymasztowego dla pełnego żagla oraz
  zarefowanego na kolejne refy. Przedstawienie zmian sił jakie występują przy uwzględnieniu stateczności
  jednostki oraz wyciągnięcie wniosków odnośnie wielkości wzmocnień i okuć jakie należy zastosować na
  poszczególnych refach.

  Zainteresowani studenci proszeni są o kontakt z Dziekanem Wydziału (opiekunem ze strony WOiO): kozak@pg.gda.pl