Propozycje zagadnień dyplomowych, zaproponowana przez firmę Sail Service

Propozycje zagadnień dyplomowych, zaproponowana przez firmę Sail Service:

1. Wpływ ugięcia masztu na profil żagla.
Na przygotowanym stanowisku obejmującym model masztu, bomu oraz żagla ustawiony jest
aparat. Kolejne zmiany ustawień ugięcia masztu rejestrowane są w postaci zdjęć. Wykorzystać można
również żagle w kilku wariantach (standardowy, rozbudowana głowica, krótko listwowy, pełno
listwowy). Następnie przekroje obrabiane są programem do analizy kształtu żagla. Należy przedstawić
wpływ parametrów ustawienia masztu na zmianę profili poszczególnych przekroi. Pracę można
rozszerzyć o analizę teoretyczną, numeryczną oraz wpływ aktywnego trymowania (np. Cunningham).
2. Analiza wytrzymałości konstrukcji żagla rejowego.
- Dla żagli jednego masztu
- Określenie możliwych obciążeń uwzględniając stateczność dynamiczną i wzrost wiatru od kołysania
- Rozpisanie konstrukcji i użytych materiałów na wszystkie żagle.
- Analiza wytrzymałości poszczególnych elementów żagla łącznie z badaniem przekroi przy narożnikach.
- Badania wytrzymałościowe i numeryczne wybranego okucia.
- Własna propozycja konstrukcji wszystkich żagli.
3. Badania wytrzymałościowe szplajsów na linach plecionych z włókien wysokiej
wytrzymałości.
- Opis konstrukcji.
- Opis materiałów stosowanych na liny.
- Stosowane obecnie typy szplajsów.
- Badania niszczące porównujące węzły i szplajsy na linach z i bez oplotu.
- Analiza wyników.
4. Analiza sił od żagla przymasztowego.
Analiza sił generowanych w narożnikach żagla przymasztowego dla pełnego żagla oraz
zarefowanego na kolejne refy. Przedstawienie zmian sił jakie występują przy uwzględnieniu stateczności
jednostki oraz wyciągnięcie wniosków odnośnie wielkości wzmocnień i okuć jakie należy zastosować na
poszczególnych refach.

Zainteresowani studenci proszeni są o kontakt z Dziekanem Wydziału (opiekunem ze strony WOiO): kozak@pg.gda.pl