Ścieki i odpady spożywcze generowane na pokładach statków - metody zarządzania nimi oraz ich wpływ na środowisko morskie

Towarzystwo Okrętowców Polskich "KORAB" zaprasza w czwartek 24 września 2020 na godz.17:00 do sali 119 budynku WOiO PG na spotkanie klubowe. Pan Krzysztof Gockowski, absolwent WOiO PG i pracownik DAMEN Engineering Gdańsk przedstawi prezentację pt. "Śmieci, ścieki i odpady spożywcze generowane na pokładach statków - metody zarządzania nimi oraz ich wpływ na środowisko morskie".

Spotkanie ma charakter otwarty.

Podczas spotkania należy zachować środki ostrożności związane z epidemią COVID-19.