Specjalność „Maszyny przepływowe” pod patronatem General Electric

Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa oraz firma Alstom Renewable Poland Sp. z o.o./Baker Hughes, a GE Company zawarły porozumienie o współpracy naukowo-dydaktycznej. W ramach porozumienia, strony mają m.in. możliwość pozyskiwania grantów krajowych i zagranicznych na realizację przedsięwzięć badawczo-rozwojowych.

 

GE obejmie patronatem specjalność „Maszyny przepływowe” prowadzoną przez Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa w ramach międzywydziałowego kierunku Energetyka.

W porozumieniu znalazły się zapisy dotyczące prowadzenia wykładów przez pracowników firmy, organizacji wizyt studyjnych w zakładach w Elblągu, uczestnictwa studentów w przeglądach realizowanych projektów, współpraca firmy ze studentami (w tym dostarczenie tematów) przy realizacji prac inżynierskich oraz magisterskich, a także organizacja praktyk studenckich i staży przemysłowych. Ponadto pracownicy firmy będą mieli możliwość dalszego rozwoju zawodowego na polu naukowym w ramach realizacji przewodów doktorskich. Porozumienie obejmuje także współpracę badawczo-rozwojową.

Sygnatariuszami porozumienia byli: dr hab. inż. Janusz Kozak, prof. nadzw. PG, dziekan Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa oraz mgr inż. Paweł Turulski, prezes zarządu Alstom Renewable Poland Sp. z o.o./Baker Hughes, a GE Company.

Podczas podpisania porozumienia obecni byli też dr hab. inż. Marek Dzida, prof. nadzw. PG, prorektor ds. kształcenia i dydaktyki PG; dr inż. Hossein Ghaemi; prof. Zygfryd Domachowski; dr hab. inż. Jerzy Głuch, prof. nadzw. PG; mgr inż. Jacek Frost oraz mgr inż. Damian Jakowski.

W pierwszym etapie realizacji porozumienia 10 studentów WOiO PG rozpocznie miesięczną praktykę zawodową lub półroczny staż badawczo – przemysłowy w GE od 1 lipca br.

Żródło: www.pg.edu.pl

Galeria zdjęć