Studia podyplomowe – ZAAWANSOWANE NARZĘDZIA CAD/CAM/CAE/PLM

Współcześnie jedną z największych barier rozwoju przedsiębiorstwa i produktu jest zjawisko silosowania wiedzy (izolacji wiedzy na temat poszczególnych części produktu i procesu w różnych częściach zespołu). Podstawowym celem studiów jest niwelowanie tego zjawiska. Możemy tego dokonać w oparciu o 3 czynniki:

  1. Narzędzia (efektywność, stroma krzywa uczenia, wymienialność danych, automatyzacja powtarzalnych czynności, wykorzystanie nowych technologii)
  2. Procedury (metody, podejście holistyczne do produktu i procesu)
  3. Ludzie (kreatywność, ciekawość, odwaga w podejmowaniu wyzwań, efektywna praca zapewniająca margines czasu na odkrywanie nowych sposobów pracy)

Więcej informacji dotyczących studiów znajdziesz na stronie https://oio.pg.edu.pl/plm