Stypendia pomostowe dla studentów I roku

Stypendia pomostowe to stypendia na I rok studiów. Skierowane są do ambitnych i zdolnych maturzystów z małych miast i wsi, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą studiować. Program Stypendiów Pomostowych ułatwia młodym ludziom podjęcie studiów, i stanowi  furtkę do rozbudowanego systemu stypendialnego na kolejne lata nauki. Kto może się starać o stypendium pomostowe?

Maturzyści pochodzący z rodzin byłych pracowników PGR

Maturzyści uczestniczący w III etapie olimpiad przedmiotowych

Maturzyści pochodzący z rodzin wielodzietnych, lub rodzin zastępczych lub placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego (państwowych domów dziecka)

Maturzyści mający rekomendacje lokalnych NGO

Stypendium dla studentów na I roku studiów wynosi 5.000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach.

Studenci osiągający dobre wyniki w nauce mogą korzystać ze stypendiów na II, III i IV rok studiów, stypendiów doktoranckich, stypendiów językowych, stypendiów umożliwiających odbycie części studiów za granicą w ramach Programu Erasmus+, staży zagranicznych w USA oraz staży w kraju.

W dotychczasowych siedemnastu edycjach Programu przyznano 16 107 stypendiów na I rok studiów.

Wnioski o stypendium należy wypełnić on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl w terminie do 14 sierpnia 2019 r. godz. 16.00

PARTNERZY

Partnerami XVIII edycji są: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Narodowy Bank Polski, Fundacja Wspomagania Wsi, Fundacja BNP Paribas oraz koalicja lokalnych organizacji pozarządowych. Program realizowany jest przy współpracy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (dawniej: Agencja Nieruchomości Rolnych)