Stypendium Rządu Francuskiego

 • Pragniemy przypomnieć, że termin składania wniosków o przyznanie
  stypendium Rządu Francuskiego (BGF) upływa już za półmiesiąc! Aplikacje
  należy wysłać najpóźniej do 5 marca 2017 r.

  Prezentacja programów stypendialnych, warunki kwalifikowalności oraz
  aplikacji*przedstawione zostały na stronie Instytutu Francuskiego w
  Polsce w rubryce /Stypendia
  (/*/http://www.institutfrancais.pl/pl/prezentacja/*/)/.

  Broszura z opisem programów BGF