Stypendium z Własnego Funduszu Stypendialnego Politechniki Gdańskiej.

Wzorem lat ubiegłych studenci rozpoczynający naukę na Politechnice Gdańskiej mają szansę na stypendia naukowe z Własnego Funduszu Stypendialnego Politechniki Gdańskiej od pierwszego roku. Od 2013 r. corocznie przyznawanych jest kilkanaście takich stypendiów. Władzom Politechniki Gdańskiej zależy, by nagrodzić i wesprzeć w ten sposób wybitnych studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia za osiągnięcia twórcze i bardzo dobre wyniki w nauce uzyskane na poprzednim etapie edukacyjnym. Doceniane były również wybitne osiągnięcia sportowe. Wniosek należy złożyć do 12 listopada. Pod uwagę będą brane wybitne wyniki w nauce oraz sukcesy twórcze, a także osiągnięcia sportowe. Pierwszeństwo będą mieli uczestnicy projektu „Zdolni z Pomorza”.

 

UWAGA! Podania wraz z wykazem osiągnięć na przygotowanym formularzu – do pobrania [tutaj] i dokumentami potwierdzającymi ich zdobycie (w tym kserokopią świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej i świadectwa maturalnego) należy złożyć w pok. 212 w Bratniaku [budynek nr 23 na mapie kampusu] w godz. 10.00-14.00 do wtorku, 12 listopada 2019 roku.