System MOSTECH

Politechnika Gdańska wdrożyła system mobilności studentów polskich uczelni technicznych MOSTECH.

MOSTECH to program mobilności studentów polskich uczelni technicznych, skierowany do studentów 5 i 6 semestru studiów I stopnia, do studentów 1, 2 i 3 (o ile nie jest to ostatni semestr studiów) semestru studiów II stopnia oraz (od 2018 roku) studentów III stopnia. Ideą porozumienia w zawartego przez polskie uczelnie techniczne jest zapewnienie, mechanizmów ułatwiających wdrożenie założeń Procesu Bolońskiego, podnoszenie jakości kształcenia oraz ułatwienie krajowej wymiany studentów

System umożliwia odbycie części studiów poza uczelnią macierzystą studentom pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia.

Co student powinien zrobić, aby wziąć udział w systemie?

  1. Wejść na stronę internetową http://www.kaut.agh.edu.pl/mostech
  2. W zakładce wolne miejsca znajduje się lista uczelni.
  3. Należy wybierz uczelnię, którą student jest zainteresowany.
  4. Po wybraniu uczelni pojawia się lista miejsc na niej.
  5. Gdy na danym kierunku są jeszcze wolne miejsca obok będzie widoczny przycisk "Zgłoszenie".
  6. Należy kliknąć przycisk i wypełnić zamieszczony formularz.
  7. Student zostaje przekierowany do pliku PDF zawierającego swój wniosek - musi go podpisać oraz wydrukować.
  8. Student składa formularz w dziekanacie swojego wydziału.

Bliższe szczegóły można znależć na następujących stronach:

https://pg.edu.pl/dzial-ksztalcenia/dla-studentow/mostech

http://www.kaut.agh.edu.pl/mostech