Szczęśliwych Świąt Bożego Narodzenia

Serdecznie zapraszam wszystkich Pracowników na  Wigilijne Spotkanie Opłatkowe, które odbędzie się w dniu 17 grudnia 2019 r. o godz. 11.30 w Sali Rady Wydziału.

Dziekan WOiO
dr hab. inż. Janusz Kozak, prof. PG