Take a TEE, help yourself!

Take a TEE, help yourself!
TEE: TECHNICAL ENGLISH FOR ENGINEERS
Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa PG
zaprasza wszystkich zainteresowanych studentów, doktorantów oraz pracowników 
na kurs języka angielskiego technicznego

Semestr letni  2019/2020 obejmuje dwie grupy zajęciowe:

Pierwsza grupa – dedykowana  jest dla studentów WOiO
obejmująca tematykę z zakresu:

 • statecznośc obiektów pływających
 • architektura statku
 • typy statków
 • konstrukcja statku, elementy konstrukcyjne
 • napęd statku – typy silników, siłownie okrętowe, systemy dostarczania paliwa
 • wybrane tematy – łożyska, zawory, pompy, system
  cumowania
 • turbiny parowe
 • typy paliw

Druga grupa – interdyscyplinarna obejmująca tematykę
z zakresu:

 • energia odnawialna
 • energetyka nuklearna
 • materiały kompozytowe
 • chemia - uzupełnienie
 • napędy rakietowe
 • elementy informatyki
 • technologia implantów medycznych
 • tematy opracowane na życzenie Uczestników, zgłaszane na początku semestru

Termin:  Kurs rozpocznie się:

gr. 1 we wtorek 17 marca, godz. 17.00,
gr. 2 w czwartek 19 marca, godz. 18.00
i trwać będzie przez 10 spotkań po 90 min.

Koszt: studenci WOiO PG  – 100 zł,
pracownicy WOiO PG – bezpłatnie,
studenci PG poza WOiO – 200 zł, pozostali  –  300zł. Numer rachunku:
98 1090 1098 0000 0001 2138 8946
Płatne do końca marca 2020.

Dodatkowo na życzenie uczestników możliwe będą prezentacje dot. wybranych dyscyplin technicznych.

Uczestnicy otrzymają dyplom  ukończenia kursu (pod warunkiem uczestnictwa  w co najmniej 7 spotkania).

Zajęcia poprowadzi
dr inż. Marek Skowronek, doc. PG

Osoby zainteresowane mogą zapisać się:
- bezpośrednio w dziekanacie WOiO, p.203 u p. Marty Parszutowicz
- wysyłając e-mail zgłoszeniowy na adres: marta.parszutowicz@pg.edu.pl

Zapisy na kurs trwają do 15.03.2020r.
L I C Z B A  M I E J S C  O G R A N I C Z O N A  ! ! !