Terminarz stypendiów 2018/2019

Na podstawie §43 ust. 1 Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i  doktorantom Politechniki Gdańskiej, w porozumieniu z Samorządem Studentów Politechniki Gdańskiej oraz Samorządem Doktorantów Politechniki Gdańskiej, ustalam terminarz, w którym należy składać wnioski o przyznanie stypendiów w roku akademickim 2018/2019:

  1. Składanie wniosków o przyznanie stypendium socjalnego, specjalnego dla osób niepełnosprawnych,  rektora dla najlepszych studentów,  dla najlepszych doktorantów: 15.10-28.10.2018  r.
  2. Składanie wniosków o przyznanie stypendium socjalnego, specjalnego dla osób niepełnosprawnych, rektora dla najlepszych studentów, dla najlepszych doktorantów: 25.02-10.03.2019 r. - dotyczy studentów/doktorantów, którzy rozpoczynają studia na Politechnice Gdańskiej od semestru letniego.

Prorektor ds. kształcenia i dydaktyki

 

Terminarz stypendiów 2018/2019