V edycja Programu Stażowego „Energia dla Przyszłości"

Ministerstwo Klimatu, we współpracy ze spółkami energetycznymi: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., Polskie Gómictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. oraz Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. organizuje piątą edycję Programu Stażowego „Energia dla Przyszłości", ktory jest skierowany do studentów i absolwentów wybranych wydziałów piętnastu najlepszych polskich uczelni technicznych wedlug rankingu Perspektywy 2019.

Do najważniejszych celów Programu należą przede wszystkim: budowanie zaplecza kadrowego dla polskiego sektora energetycznego poprzez pozyskanie najlepszych studentów wyższych uczelni zainteresowanych pracy w branży energetycznej, zapoznanie stażystow ze specyfiką pracy w kluczowych spółkach energetycznych kraju i Ministerstwie Klimatu oraz przygotowanie ich do pracy w sektorze energetycznym.

Uczestnicy Programu Stażowego zostaną wyłonieni w ramach otwartego naboru i zrealizują płatny, roczny staż u jego Organizatorow.

Wkrótce rozpocznie się rekrutacja uczestników. Szczegółowe zasady rekrutacji oraz realizacji stażu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu: https://www.gov.pl/web/klimat

Na stronie Ministerstwa Klimatu dostepna jest w chwili obecnej strona archiwalna IV edycji Programu Stażowego: https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/co-robimy-programy-i-projekty-program-stazowy-energia-dla-przyszlosci-iv-edycja